2020 Rokiem Fizyki

  • 2020-11-24 15:11:00

Znaczenie doświadczeń w nauczaniu fizyki

Fizyka jest nauką eksperymentalną i nauczanie tego przedmiotu nie może odbywać się w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości. Doświadczenie daje nam możliwość powtarzalności zjawisk. Pozwala na sztuczne i planowane wywołanie zjawisk fizycznych w ściśle określonych warunkach.

2020 Rokiem Fizyki

Kolejne etapy eksperymentu to:

formułowanie hipotezy roboczej,

planowanie – wybór metody i odpowiednich środków,

przeprowadzenie eksperymentu,

opracowanie wyników, źródła błędów, wyciąganie wniosków, formułowanie zależności między wielkościami fizycznymi. 

Doświadczenie jest dla ucznia źródłem wiedzy środkiem jej  weryfikacji. Pozwala na rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie samodzielności myślenia oraz przybliża zjawiska życia codziennego. 

Nauczycielowi daje możliwość stworzenia sytuacji problemowej oraz postawienia pytań:

- dlaczego wystąpiło zjawisko?

- jaka jest zależność między wielkościami fizycznymi?

- jakie muszą być warunki aby wystąpiło dane zjawisko?

- jak wyznaczyć daną wielkość  fizyczną?

Dziś  prezentujemy przykłady doświadczeń pokazowych. 

Doświadczenie pokazowe przeprowadzanie jest przez nauczyciela przy pomocy uczniów i obserwowane przez wszystkich w klasie. Powinno być przedstawione za pomocą prostych środków dydaktycznych, dobrze widoczne i musi być wyraźny efekt, który chcemy zademonstrować. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.


    • Tagi