MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.

POLITECHNICZNA

Przedmioty zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski, informatyka lub chemia (do wyboru przez ucznia).

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

Kandydatów oraz ich rodziców serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrektorem szkoły, p. Anną Pietrzak, w uzgodnionym telefonicznie terminie (tel. 665 603 408).

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie

Z inicjatywy Prezesa Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko, powołano do życia Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

19 grudnia 2016 roku szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydał decyzję o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnień szkoły publicznej.

Dokumenty:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 września 2017 roku.