Drogi Gimnazjalisto

  • admin
  • 2017-03-14 16:06:16

Poniżej przedstawiamy przykładowy sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej – ID (o profilu dyplomatycznym).

Drogi Gimnazjalisto

Sprawdzian ten ma formę pisemną i zawiera od sześciu do ośmiu zadań:

  • pierwsze z nich sprawdzi Twoje umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu (ćwiczenia typu: wybór wielokrotny, dopasowywanie lub „prawda/fałsz”),
  • zadania nr 2 i 3 będą miały na celu ustalenie, jak radzisz sobie z rozumieniem tekstów pisanych (ćwiczenia typu: wybór wielokrotny oraz dopasowywanie),
  • kolejne zadania pomogą nam ocenić Twoją umiejętność stosowania środków językowych (zadania typu: uzupełnianie luk brakującymi słowami, transformacje zdań, tłumaczenie fragmentów zdań oraz słowotwórstwo),
  • w ostatnim zadaniu poprosimy Cię o napisanie krótkiego listu do kolegi/koleżanki, aby sprawdzić bogactwo językowe i poprawność gramatyczną Twoich wypowiedzi pisemnych.

Na jego rozwiązanie przeznaczone jest półtorej godziny zegarowej. Jeśli zdobędziesz minimum 30 procent maksymalnej ilości punktów - czyli 15 punktów z 50 możliwych do uzyskania, zostaniesz zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji. Jesteśmy pewni, że poradzisz sobie z tym bez problemu.

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych ma dać Ci wyobrażenie, jak będzie wyglądał ten właściwy. Załączamy także plik dźwiękowy do zadania nr 1 oraz klucz odpowiedzi.

Życzymy Ci połamania pióra na teście i trzymamy kciuki za Twój pozytywny wynik!


klucz odpowiedzi do sprawdzianu.pdf
przykładowy sprawdzian kompetencji językowych.pdf
    admin
  • tags