Kulturalny happening z Dziadkami - piatek 23 września - pierwszy dzień jesieni...

  • 2022-09-23 14:01:13

Nasi uczniowie: Karolina, Julka, Gabrysia, Natalia, Klaudia i Krzysiek wykonują pomiar glukozy we krwi, mierzą ciśnienie i poziom saturacji we krwi oraz edukują w zakresie pierwszej pomocy. To wszystko w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Kulturalny happening z Dziadkami - piatek 23 września - pierwszy dzień jesieni...


    • tags