Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie gościem na Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • 2018-10-02 11:41:13

28 września 2018 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi zainaugurował nowy rok akademicki 2018/2019. Podczas uroczystości w auli UMEDu gościli nauczyciele akademiccy, studenci oraz pracownicy administracji.

Żródło: http://umed.pl/inauguracja-roku-akademickiego-2018-2019-3/

Wśród gości honorowych, zaproszonych na uroczystość, znaleźli się m.in.: Wicewojewoda Łódzki, Karol Młynarczyk, Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,  dr Paweł Czekalski, Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Mateusz Kowalczyk, Parlamentarzyści, Rektorzy łódzkich uczelni, delegaci Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy elitarnego grona szkół patronackich UMEDu, a wśród nich Anna Pietrzak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.


Doniosłą chwilą było złożenie uroczystego ślubowania przez studentów, którzy już 1 października br. rozpoczną swą naukową przygodę na Uniwersytecie. Przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów przystąpili do aktu Immatrykulacji.


Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek w swoim inauguracyjnym wystąpieniu mówił o aktualnej sytuacji Uniwersytetu oraz przybliżył plany związane z jego dalszym rozwojem. Wykład inauguracyjny, rozpoczynający kolejny rok akademicki, pt.
„Od unikania alergenów do wytwarzania tolerancji – zmiana paradygmatu w alergologii” wygłosił prof. Marek Kowalski, Kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Reumatologii Uczelni.


Specjalne gratulacje z rąk rektora odebrali laureaci i finaliści olimpiad oraz uczestnicy programu mentorskiego „Kumpel”, którzy już 1 października rozpoczynają studia w Uczelni. Za dwa lata, nasza uczennica – beneficjentka programu „Kumpel” będzie miała zaszczyt znaleźć się w tym gronie.


Wszystkim Studentom UMEDu życzymy samych sukcesów w nowym roku akademickim 2018/2019!