Zajęcia na uczelniach wyższych

Nasza szkoła w sposób systematyczny i planowy współpracuje z uczelniami wyższymi. Patronat edukacyjny nad szkołą objęły dwie uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka. Jest to spójne z koncepcją pracy szkoły, która kształci w dwu profilach: medyczno-farmaceutycznym i politechnicznym.

Zajęcia na uczelniach wyższych uzupełniają proces edukacyjny realizowany w szkole, poszerzają treści szkolnych programów nauczania z przedmiotów: chemia, biologia, matematyka, fizyka, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wzbogacają ich wiedzę merytoryczną.

Młodzież uczestniczyła dotąd w wykładach i zajęciach laboratoryjnych m. in. na Wydziale Farmaceutycznym i na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Wydziale Chemii i Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Są one prowadzone przez nauczycieli akademickich.

Mamy również zaszczyt gościć wykładowców uczelni wyższych w murach naszej szkoły. Wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. n. farm., Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pani Daria Orszulak - Michalak. Na wykłady do szkoły zapraszamy także Prof. UM dra. hab. Bolesława T. Karwowskiego, Kierownika Zakładu Bromatologii.

Dzięki temu, iż szkoła jest beneficjentem projektu realizowanego przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi "Ścieżki HIPOKRATESA", nasza młodzież może uczestniczyć w dowolnej liczbie wykładów w ramach projektu. Odbywa się to nie tylko w formie zorganizowanej przez szkołę (wyjazdy wszystkich uczniów pod opieką nauczycieli), ale również w formie niezorganizowanej - młodzież korzysta z tej możliwości indywidualnie, uzależniając udział w zajęciach od własnych potrzeb i zainteresowań.

Mimo iż szkoła nie jest objęta patronatem Uniwersytetu Łódzkiego, byliśmy kilkakrotnie zaproszeni na zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w tej uczelni. W pamięci uczniów na długo pozostaną zajęcia warsztatowe pt. "Molekularne nożyczki DNA" czy inne, odbywane również na Wydziale Biologii - "Bakterie - organizmy o ogromnym potencjale przemysłowo - środowiskowym".

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z zajęć odbywanych na uczelniach oraz wybrane tematy wykładów i ćwiczeń, w których brała udział nasza młodzież:

  • "Zajrzyjmy do wnętrza przewodu pokarmowego",
  • "Dialog motywujący jako technika pracy z pacjentem",
  • "Czy grozi nam seksmisja, czyli o ewolucji chromosomów płciowych",
  • "Genetyczny facebook? Jak dużo wiemy o genetyce, jak dużo można znaleźć w sieci?".

  • tags
  • author: / 2017-11-24 00:00:00

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/polfarmejn/www_szkola/index.php:55) in /home/polfarmejn/www_szkola/index.php on line 297