Zajęcia na uczelniach wyższych

Nasza szkoła w sposób systematyczny i planowy współpracuje z uczelniami wyższymi. Patronat edukacyjny nad szkołą objęły dwie uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka. Jest to spójne z koncepcją pracy szkoły, która kształci w dwu profilach: medyczno-farmaceutycznym i politechnicznym.

Zajęcia na uczelniach wyższych uzupełniają proces edukacyjny realizowany w szkole, poszerzają treści szkolnych programów nauczania z przedmiotów: chemia, biologia, matematyka, fizyka, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wzbogacają ich wiedzę merytoryczną.

Młodzież uczestniczyła dotąd w wykładach i zajęciach laboratoryjnych m. in. na Wydziale Farmaceutycznym i na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Wydziale Chemii i Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Są one prowadzone przez nauczycieli akademickich.

Mamy również zaszczyt gościć wykładowców uczelni wyższych w murach naszej szkoły. Wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. n. farm., Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pani Daria Orszulak - Michalak. Na wykłady do szkoły zapraszamy także Prof. UM dra. hab. Bolesława T. Karwowskiego, Kierownika Zakładu Bromatologii.

Dzięki temu, iż szkoła jest beneficjentem projektu realizowanego przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi "Ścieżki HIPOKRATESA", nasza młodzież może uczestniczyć w dowolnej liczbie wykładów w ramach projektu. Odbywa się to nie tylko w formie zorganizowanej przez szkołę (wyjazdy wszystkich uczniów pod opieką nauczycieli), ale również w formie niezorganizowanej - młodzież korzysta z tej możliwości indywidualnie, uzależniając udział w zajęciach od własnych potrzeb i zainteresowań.

Mimo iż szkoła nie jest objęta patronatem Uniwersytetu Łódzkiego, byliśmy kilkakrotnie zaproszeni na zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w tej uczelni. W pamięci uczniów na długo pozostaną zajęcia warsztatowe pt. "Molekularne nożyczki DNA" czy inne, odbywane również na Wydziale Biologii - "Bakterie - organizmy o ogromnym potencjale przemysłowo - środowiskowym".

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z zajęć odbywanych na uczelniach oraz wybrane tematy wykładów i ćwiczeń, w których brała udział nasza młodzież:

 • "Zajrzyjmy do wnętrza przewodu pokarmowego",
 • "Dialog motywujący jako technika pracy z pacjentem",
 • "Czy grozi nam seksmisja, czyli o ewolucji chromosomów płciowych",
 • "Genetyczny facebook? Jak dużo wiemy o genetyce, jak dużo można znaleźć w sieci?".

Enzymy na UMEDzie

 • 2020-03-03 09:05:01
 • 0

W trakcie poniedziałkowych (2 marca 2020 roku) zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi klasa I A przeprowadziła badanie aktywności enzymów trawiennych układu pokarmowego. Uczniowie wykrywali aktywność amylazy ślinowej i trzustkowej, trypsyny, pepsyny i lipazy. Oznaczali też pH soku trzustkowego i wpływ jonów chlorkowych na aktywność amylazy ślinowej.

Czytaj więcej

Piątki na UMEDzie

 • 2019-12-16 09:25:37
 • 0

Ostatnie piątki listopadowo-grudniowe to kolejne spotkania naszych uczniów na wykładach organizowanych przez UMED dla szkół patronackich. Klasy I A, I C, II A, II AB uczestniczyły w wykładach: "Techniki inżynierii genetycznej w diagnostyce chorób", "Badania genetyczne w onkologii", "Fizjologia układu oddechowego i zaburzenia pracy". Przed nami jeszcze wykład dotyczący układu krążenia. Podsumowując te cztery tygodnie, można powiedzieć tak: dużo wiedzy, dużo treść, dużo satysfakcji.

Czytaj więcej

Laboratoryjna środa na UMED

 • 2019-12-16 09:18:10
 • 0

11 grudnia 2019 r na zajęciach laboratoryjnych na UMEDzie, klasa I A wyznaczała krzywą wzorcową do oznaczania glukozy, sporządziła wykres zależności absorbancji substancji od ilości umoli glukozy w próbie oraz oznaczała zawartość cukrów w wybranych produktach spożywczych przeznaczonych dla diety cukrzycowej metodą spektrofotometryczną.

Czytaj więcej

Inżynieria genetyczna w kryminalistyce

 • 2019-12-16 09:11:58
 • 0

13 grudnia 2019 r. w wykładzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uczestniczyły klasy drugie. Przypomnieliśmy sobie treści genetyczne z pierwszej klasy oraz poszerzyliśmy naszą wiedzę w tym temacie. Omówiony został profil genetyczny oraz jego zastosowanie w kryminalistyce, metody izolowania DNA, badanie sekwencji STR i praktyczne zastosowanie tych metod.

Czytaj więcej

Popołudnie na UMEDzie

 • 2019-11-12 10:04:27
 • 0

W czwartek, 7 listopada 2019 roku, klasa I C uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych odbywających się w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczniowie wykrywali obecność glutaminianu sodu, związków siarkowych oraz jonów fosforanowych w wybranych produktach spożywczych. Ponadto udało im się sprawdzić doświadczalnie, w których napojach zawarta jest chinina. Było to popołudnie pełne analiz biochemicznych i obcowania z ze zjawiskiem fluorescencji!

Czytaj więcej

Piątek na UMED-dzie

 • 2019-10-24 12:54:26
 • 0

W piątek, 18 października 2019 roku, klasa II A uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Biochemii. Uczniowie oznaczali aktywność sacharozy, oksydazy difenolowej, ureazy, katalazy, peroksydazy, dehydrogenazy bursztynianowej. Po ćwiczeniach na Auli 1000-lecia odbył się wykład w języku angielskim "What can  our Fingers tell us about our Biology?", który przeprowadził prof. John Manning. Nigdy nie siądziliśmy, że aż tyle można odczytać z ludzkiej dłoni!

Czytaj więcej

Enzymy na UMED-zie

 • 2019-10-11 13:28:45
 • 0

W piątek, 4 października 2019 roku, klasy IA i II AB, uczestniczyły w pierwszym w tym roku szkolnym wykładzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wykład poprowadził pan profesor Jakub Fichna omawiając znaczenie, budowę i działanie enzymów.

Czytaj więcej
 • Autor: / 2017-11-24 00:00:00