Psycholog szkolny

mgr Iwona Szczepańska

Godziny pracy psychologa szkolnego:


Wtorek
13:15 - 15:15Psycholog szkolny, Pani Iwona Szczepańska, przeprowadzi zajęcia, których celem jest kształtowanie kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów przez uczniów, zwiększenie poczucia własnej wartości, budowanie prawidłowych relacji z innymi, zdobywanie wiedzy na temat technik skutecznego uczenia się i technik zapamiętywania, określenie predyspozycji zawodowych.


Tematyka zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychologa szkolnego:

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych
 2. Trening pamięci
 3. Określanie predyspozycji zawodowych
 4. Typy osobowości
 5. Substancje psychoaktywne – przyczyny zażywania, konsekwencje, profilaktyka
 6. Techniki uczenia się
 7. Asertywność – sztuka bycia sobą
 8. Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 9. Komunikacja interpersonalna – jak skutecznie porozumiewać się
 10. Konflikty interpersonalne – konstruktywne ich rozwiązywanie
 11. Negocjacje i mediacje
 12. Poczucie własnej wartości
 13. Uzależnienia behawioralne
 14. Zajęcia  dotyczące kształtowania logicznego myślenia
 15. Zajęcia rozwijające kreatywne myślenie
 16. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych


Cele zajęć warsztatowych:

 1. kształtowanie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów przez uczniów
 2. zwiększanie poczucia własnej wartości
 3. poznanie zasad poprawnej komunikacji, barier istniejących w procesie porozumiewania się oraz sposobów ich przełamywania
 4. budowanie prawidłowych relacji z innymi
 5. kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli, poglądów, uczuć
 6. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 7. zdobycie wiedzy na temat technik skutecznego uczenia się, technik zapamiętywania
 8. zwiększanie motywacji do nauki
 9. określenie predyspozycji zawodowych
 10. poszerzanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, przyczynach zażywania, konsekwencjach
 11. poszerzenie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych


Psycholog szkolny zaprasza również na  konsultacje indywidualne  uczniów, rodziców, kadrę pedagogiczną
(konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) • Autor: admin / 2017-01-10 07:30:00