Oferta edukacyjna szkoły

Szkoła prowadzi nabór do liceum czteroletniego do oddziałów:

  • MEDYCZNO – FARMACEUTYCZNEGO,
  • MATEMATYCZNEGO

Ostateczna liczba klas, które zostaną utworzone, oraz ich „profile”, są uzależnione od zainteresowań, uzdolnień i wyników kandydatów uzyskanych w procesie rekrutacji.


CHARAKTERYSTYKA KLAS:

 1. Klasa - medyczno – farmaceutyczna
  • z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką (liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest  wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych);
  • wzmocnione – poprzez zwiększenie liczby godzin – jest kształcenie w zakresie języka angielskiego;
  • dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno – farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
  • program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym,  Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Wojskowo – Lekarski, Wydział Nauk Biochemicznych), Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką  (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach);
  • uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się - po spełnieniu określonych w regulaminie warunków -  do projektu mentorskiego KUMPEL, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

 2. Klasa – matematyczna
  • z rozszerzoną matematyką, fizyką, językiem angielskim;
  • liczba godzin matematyki „rozszerzonej” jest zwiększona w stosunku do tej, którą  realizują szkoły publiczne na podstawie ramowego planu nauczania;
  • liczba godzin „rozszerzonej”  fizyki jest wyższa niż w ramowym planie nauczania dla publicznego liceum;
  • realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację politechniczną. Są to – między innymi – elementy rysunku technicznego;
  • program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi  (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach).

Wyróżniają nas:

 • realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (jesteśmy szkołą patronacką UMEDu http://licea.umed.pl/),
 • edukacja spersonalizowana,
 • wykorzystanie metody tutoringu,
 • gwarancja osobistego rozwoju każdego ucznia,
 • pedagogika dialogu,
 • akademicki charakter,
 • możliwość tworzenia klas dwujęzycznych,
 • możliwość korzystania z potencjału firmy „Polfarmex S. A.”.
 • tags
 • author: admin / 2017-04-10 09:11:00