Drodzy Uczniowie, Absolwenci Szkoły Podstawowej, Szanowni Rodzice!

  • admin
  • 2017-01-30 11:00:00

Wybór szkoły to ważna decyzja dla każdego Absolwenta szkoły podstawowej i Jego najbliższych. W przyszłości zadecyduje on o przygotowaniu do podjęcia studiów, a w dalszej perspektywie - o pracy zawodowej. Na sukces edukacyjny składa się wiele czynników, dlatego warto rozważyć wszystkie propozycje pojawiające się na lokalnym rynku oświatowym. Zapraszam do naszej szkoły  - pierwszego  niepublicznego liceum w naszym mieście.

Drodzy Uczniowie, Absolwenci Szkoły Podstawowej, Szanowni Rodzice!

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie to szkoła, która oferuje nowoczesną, prestiżową edukację na poziomie ponadpodstawowym. Jej oferta adresowana jest do uczniów zdolnych, ambitnych, świadomych swoich możliwości, pragnących rozwinąć swoje zainteresowania i zdobyć gruntowne wykształcenie.

Naszymi celami są:

  • wysoki poziom kształcenia,
  • wysoki poziom wychowania,
  • wysoki poziom kultury,
  • wysoki poziom rozrywki.

Osiągamy je dzięki takiej organizacji pracy szkoły, która zapewnia edukację spersonalizowaną i gwarantuje osobisty rozwój każdego ucznia. Uwzględniając wieloletnie doświadczenie firmy „Polfarmex S. A.” w branży farmaceutycznej oraz bogate tradycje współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzonych badań naukowych, przyszłym uczniom proponujemy kształcenie w klasie medyczno – farmaceutycznej i w klasie politechnicznej.

W pracy z młodzieżą stawiamy na pedagogikę dialogu, dzięki zatrudnieniu w szkole doświadczonej i  przyjaznej uczniowi kadry pedagogicznej. W naszej szkole pracujemy metodą tutoringu wychowawczego i rozwojowego. Kładziemy nacisk na efektywny rozwój talentów podopiecznych oraz odnowienie relacji mistrz - uczeń. Model absolwenta szkoły to człowiek mądry, rozważny, roztropny.

Wychowaniu i edukacji młodego człowieka służy rozpoczęta z dniem działalności szkoły wieloaspektowa współpraca z uczelniami wyższymi, między innymi w zakresie opieki merytorycznej nad uczniami, udziału młodzieży w wykładach i zajęciach praktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Patronem szkoły jest  Profesor Zbigniew Religa, człowiek, który zmienił oblicze polskiej kardiochirurgii, postać, która inspiruje nas do pracy, uczy tolerancji, wrażliwości i osiągania zamierzonych celów.

Jesteśmy w elitarnym gronie szkół patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Systematycznie współpracujemy z Wydziałem Lekarskim i Wydziałem Farmaceutycznym. Uczestniczymy w realizacji projektów i programów, m. in. „Ścieżki Hipokratesa”  i „KUMPEL”.

Szkoła posiada ponadto patronat edukacyjny Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filozoficzno – Historycznego.

Organem prowadzącym szkołę i finansującym jej działalność jest Fundacja Rodziny Wośko. Może ona również przyznawać stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce. Tego rodzaju wsparcie stanowi jeden z celów statutowych Fundacji.

Życząc dobrego wyboru szkoły, zachęcam Państwa do kontaktu z nami drogą elektroniczną oraz do kontaktu osobistego.

Do zobaczenia w murach Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie!


Z wyrazami szacunku,
Mieczysław Wośko
Prezes Fundacji Rodziny Wośko


    admin
  • tags