Historia szkoły

Z inicjatywy Prezesa Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko, powołano do życia Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

19 grudnia 2016 roku szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydał decyzję o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnień szkoły publicznej.

19 grudnia 2018 roku Starosta Kutnowski dokonał zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski i nadał Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnienia czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

5 listopada 2019 roku szkoła otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi oraz sztandar nadany przez organ prowadzący - Fundację Rodziny Wośko. Od tego dnia pełna nazwa szkoły brzmi: Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.


Dokumenty:


Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 września 2017 roku.

  • tags
  • author: admin / 2017-01-10 06:00:00