Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. /poniedziałek/ godz. 12:00
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 31grudnia 2019 r.
3 Ferie zimowe 13 stycznia 2020 r. – 26 stycznia 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.
5 Zakończenie zajęć w klasie programowo najwyższej. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

24 kwietnia 2020 r.

godz. 16.00

6 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
7 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 r. godz. 12:00
8 Ferie letnie 27 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.
 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzieła się na dwa okresy:
  • 2 września 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.
  • 1 lutego 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.
 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć:
  • 4 maja 2020 r. (poniedziałek)
  • 5 maja 2020 r. (wtorek)
  • 6 maja 2020 r. (środa)
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek)
 3. Stałe spotkania z rodzicami
  • Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców:
  • 2019r. 2020 r.
   wrzesień
   styczeń
   listopad

   kwiecień

   czerwiec


  • Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami::
  • pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:15 – 18:15
   2019 r. 2020r.
   7 października 7 stycznia
   4 listopada

   3 lutego

   2 marca

   2 grudnia 6 kwietnia
     4 maja
     1 czerwca
  • Autor: admin / 2017-01-10 08:30:00