Samorząd szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie
w roku szkolnym 2021/2022


Przewodniczący: Wiktor Gryglak III D
Z-cy przewodniczącego: Sylwia Gawrońska III C
Sekretarz: Zuzanna Felner III D
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Małgorzata Rojewska


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie mają wpływ na funkcjonowanie liceum, w którym spędzają codziennie wiele godzin i od którego zależy ich przyszłość: uzyskane wykształcenie, kwalifikacje, wybór dalszej drogi życiowej. Uczniowie mają prawo głosu w prawach dotyczących tego, co dzieje się w szkole, rozwijają swoją kreatywność, samorządność i aktywność. Poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim uczniowie rozwijają poczucie empatii, uczą się współdziałania w grupie, kształtowania partnerskich relacji w stosunkach uczniowie – nauczyciele w realizacji zadań profilaktyczno -wychowawczych szkoły oraz wzmacniają przynależność do wspólnoty szkolnej. Dbają o dobre imię i honor szkoły, kultywują i wzbogacają jej tradycje.


  • tags
  • author: admin / 2017-01-10 08:00:00