#empatiawczasachzarazy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

  • 2020-04-03 08:33:21

W ramach patronatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udostępniamy Wam UMED Science Ekstra, w którym mgr Marta Boczkowska z Zakładu Psychologii Lekarskiej UMED, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychologii w Medycynie PsycheTeam i pomysłodawczyni akcji #empatiawczasachzarazy opowiada o tym, jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej!

#empatiawczasachzarazy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Do obejrzenia filmu zapraszamy pod tym adresem!


Uniwersytet Medyczny w Łodzi wychodząc naprzeciw najzdolniejszej młodzieży województwa łódzkiego objął najlepsze szkoły w regionie swoim patronatem i stworzył pomost pomiędzy szkołami a wyższą uczelnią. Inicjatywa ta ma zachęcać młodych i zdolnych uczniów do podjęcia wysiłku studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W tym celu pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzą zajęcia warsztatowe i wykłady dla licealistów oraz pomagają im w realizacji projektów związanych z profilaktyką prozdrowotną.

Pełna informacja o programie liceów patronackich dostępna jest tutaj.


Zachęcamy uczniów ALO do korzystania z wykładów i warsztatów UMEDu, przygotowanych specjalnie dla liceów patronackich.