Nowy harmonogram i regulamin rekrutacji

  • 2020-07-07 13:34:00

Szanowni Państwo, Kandydaci do klas pierwszych, przedstawiamy harmonogram i regulamin rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie na rok szkolny 2020/2021


Nowy harmonogram i regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji
do
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie

na rok szkolny 2020/2021:

  • 15 CZERWCA 2020 R. – 10 LIPCA 2020 R. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • 26 CZERWCA 2020 R. – 10 LIPCA 2020R. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • 31 LIPCA 2020 R. – 4 SIERPNIA 2020 R. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 7 SIERPNIA 2020 R. – weryfikacja wniosków i dokumentów poprzez komisję rekrutacyjną.
  • 12 SIERPNIA 2020 R. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • od 13 SIERPNIA 2020 R.  do 18 SIERPNIA 2020 R.  – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, w sytuacji gdy dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • 19 SIERPNIA 2020 R. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).


regulamin_rekrutacji_2020_2021.pdf
przedmioty_brane_pod_uwag_w_procesie_rekrutacji.pdf