Warszaty chemiczne on-line - modelowanie cząsteczek

  • 2020-05-21 08:41:13

19 maja 2020 roku, podczas zdalnej lekcji chemii, klasa IC wzięła udział w warsztatach modelowania cząsteczek i związków chemicznych. Uczniowie zapoznali się z programami: Molview, Virtual Molecular Model Kit oraz Virtual Chemistry 3D Model Lab, za pomocą, których mogli zaprojektować wybrane związki chemiczne i zobaczyć ich projekcje w formacie 3D. Zajęcia pozwoliły również na przeanalizowanie kształtów poszczególnych orbitali atomowych i wizualizację pojęcia „liczby kwantowe”.

Warszaty chemiczne on-line - modelowanie cząsteczek

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu budowy atomu oraz wiązań chemicznych, jak również kształtowali kompetencje związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w nauce.
Jednak czy modele związków chemicznych możemy oglądać tylko na ekranach komputerów? Oczywiście, że nie! Druga część warsztatów, w której brali udział również uczniowie z klasy ID, obejmowała projekt samodzielnego wykonania modelu związku chemicznego z dowolnych materiałów. Zachęcamy do obejrzenia prac naszych kreatywnych uczniów!