KUMPEL – pierwsze sukcesy Zuzanny w Zespole Żółtym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

  • 2020-07-01 11:07:00

Zuzanna Jagodzińska jest uczestniczką kolejnej edycji projektu KUMPEL realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Podczas inauguracji, w październiku 2019 roku, swoją mentorską opieką objęła ją dr nauk o zdrowiu, p.  Maria Bartczak – dyrektor Centrum Symulacji Medycznych przy UMED w Łodzi, zapraszając naszą uczennicę do współpracy. Tematem pracy zespołu jest „Wpływ symulacji medycznych na zdobywanie umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu lekarza”.

KUMPEL – pierwsze sukcesy Zuzanny w Zespole Żółtym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zuzanna doskonale radzi sobie z pracą młodego naukowca. W opinii swojej mentorki, pani dr n. o zdrowiu Marii Bartczak, „(…) jest osobą pracowitą i potrafiącą samodzielnie zaplanować swoją pracę. Jej zaangażowanie w prowadzone badanie jest bardzo duże, a determinacja z jaką dąży do jego zakończenia mobilizuje pozostałych członków zespołu do wytężonej pracy. Kooperacja z taką uczennicą to czysta przyjemność”.
Co Zespół Żółty zrobił do tej pory i jak radzili sobie z pandemią?
Na początku swojej pracy uczestniczki zespołu poznawały zagadnienia dotyczące symulacji medycznej i innych terminów z nią związanych. Kolejnym punktem ich działań było zaplanowanie przebiegu badania i stworzeniu ankiety identyfikującej kompetencje lekarzy patrząc z punktu widzenia ich przyszłych pacjentów. W tej części pracy Zuzanny i jej koleżanki z zespołu, nieocenioną pomocą okazało się wsparcie opiekunek grupy.
Wyniki przeprowadzonego przez dziewczyny badania odegrały istotną rolę w tworzeniu właściwego kwestionariusza skierowanego do studentów, którzy odbywali zajęcia właśnie w Centrum Symulacji Medycznych. W tym badaniu mogli oni określić widziane przez siebie kompetencje lekarskie przed i po odbyciu zajęć. Studenci mogli również zastanowić się nad poziomem rozwoju tych kompetencji w swoim przypadku.
Zuzanna wraz z koleżanką z Zespołu Żółtego wciąż z determinacją dążą do realizacji założonych celów, nawet w obliczu braku możliwości kontynuacji badań. Ich współpraca zaowocowała nie tylko uzyskaniem danych statystycznych, ale również gotowym artykułem naukowym!

Mamy nadzieję, że od października cały Zespół Żółty wróci do stacjonarnej pracy, a wyniki ich badań będą omawiane w środowisku naukowym jeszcze przez długi czas!
Sukcesy Zuzy bardzo nas cieszą. Warto dodać, iż jest jedną z najlepszych uczennic w szkole uzyskała średnią stopni 4,91 i zachowanie wzorowe. Wierzymy jednak, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!
Powodzenia, Zuza!    • Tagi