"ZARZĄD" ALO GOTOWY DO PRACY!

  • 2021-09-15 15:03:33

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego. Burza mózgów i ogrom pomysłów to dobra obietnica na nowy rok szkolny.

Zapraszamy do współpracy 

"ZARZĄD" ALO GOTOWY DO PRACY!


    • tags