Patronat edukacyjny Politechniki Łódzkiej nad ALO

 • 2017-05-23 15:05:00
 • 0


Grono patronów edukacyjnych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie powiększyło się o Politechnikę Łódzką. List intencyjny w tej sprawie 22 maja 2017 roku podpisali prof. Sławomir Wiak, Rektor PŁ oraz Mieczysław Wośko, Prezes Zarządu Fundacji Rodziny Wośko.


Czytaj więcej

Zapraszamy na Drzwi Otwarte

 • 2017-05-19 12:05:00
 • 0

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie zaprasza na Drzwi Otwarte 6 czerwca w godz. 16.00-19.00. W programie m.in. spotkanie informacyjne dla kandydatów i rodziców z dyrektorem szkoły, lekcje otwarte oraz  prezentacja bazy dydaktycznej. Spotkajmy się 6 czerwca w budynku szkoły przy ul. Józefów 9 w Kutnie (teren Polfarmex S.A).

Czytaj więcej

Pobierz prezentację szkoły i poznaj ALO

 • 2017-05-18 15:05:00
 • 0

Drodzy Gimnazjaliści. Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji multimedialnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie. Znajdziecie w niej szczegółowe informacje dotyczące m.in. organizacji szkoły, profili nauczania w poszczególnych klasach, czy charakteru kształcenia w naszym liceum. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

Otwieramy dwie klasy medyczno - farmaceutyczne

 • 2017-04-20 09:04:00
 • 0

Ze względu na duże zainteresowanie kandydatów możliwością kształcenia w klasie o profilu medyczno – farmaceutycznym, Fundacja Rodziny Wośko podjęła decyzję o utworzeniu 2 oddziałów – klasy IA i klasy IC. 

Czytaj więcej

Drogi Gimnazjalisto

 • admin
 • 2017-04-20 09:04:00
 • 0

Poniżej przedstawiamy przykładowy sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej – ID (o profilu dyplomatycznym).

Czytaj więcej

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych

 • 2017-04-20 09:04:00
 • 0

Kandydaci do klasy dwujęzycznej o profilu dyplomatycznym (ID) proszeni są o złożenie w dniach 24 kwietnia 2017 r. do 23 maja 2017 r. w sekretariacie szkoły (Kutno, ul. Józefów 9) deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, kwalifikującego do klasy dwujęzycznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

Czytaj więcej

Informacje o liceum

 • admin
 • 2017-03-29 17:03:00
 • 0

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest szkołą ponadgimnazjalną ogólnokształcącą dla młodzieży. Cykl kształcenia w szkole wynosi trzy lata. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Czytaj więcej

Spotkania z przedstawicielami gimnazjów

 • admin
 • 2017-02-13 09:27:46
 • 0

8 i 9 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej siedziby Fundacji Rodziny Wośko, przy ul. Józefów 9 odbyły się spotkania z dyrektorami gimnazjów z powiatu kutnowskiego oraz nauczycielami, zajmującymi się w gimnazjach doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej

Źródła finansowania szkoły

 • admin
 • 2017-01-30 10:33:27
 • 0

Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest odpłatna. Miesięczna wysokość czesnego wynosi 200 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, na pisemny umotywowany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, Fundacja Rodziny Wośko może podjąć decyzję o zwolnieniu z czesnego. Ponadto, uczniowie zwolnieni z czesnego, a uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków Fundacji.

Przed rozpoczęciem nauki, pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia a szkołą zostanie zawarta umowa o zasadach i warunkach kształcenia w liceum.

Czytaj więcej

Szkoła zapewnia

 • admin
 • 2017-01-29 12:00:00
 • 0
Czytaj więcej