Regulamin rekrutacji do klas I

Szanowni Państwo, Kandydaci do klas pierwszych, w niedługim czasie przedstawiamy harmonogram i regulamin rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie na rok szkolny 2022/2023

_______________________________________________________________________________________________

Administratorem danych osobowych kandydatów oraz rodziców (opiekunów prawnych) jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi  w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.

  • tags
  • author: admin / 2017-06-26 15:11:39