Nauczanie zdalne

  • 2020-03-18 10:03:00

W naszej szkole prowadzone jest nauczanie zdalne. Nauczyciele przygotowują materiały do realizacji dla uczniów, które Ci wykonują. Następnie otrzymują informację zwrotną od nauczyciela. Niektóre lekcje odbywają się też wirtualnie - przy pomocy kamer internetowych. Trudne to czasy, ale możemy zapewnić, że zrealizujemy wszystkie treści zawarte w podstawie programowej! Pracujemy nad przeorganizowaniem systemu kształcenia, w taki sposób, aby nasi uczniowie jak najmniej odczuli skutki tych zmian. Już wkrótce zaprezentujemy zmodyfikowany plan i sposób jego realizacji.


Nauczanie zdalne

Dla wszystkich nas jest to egzamin dojrzałości i odpowiedzialności w postępowaniu - wszystko będzie dobrze, jeśli będziemy przestrzegać ustalonych zasad!

Nasz Patron - prof. Zbigniew Religa mawiał, że rzeczy wielkie robi się  z ciekawości, ale rzeczy  naprawdę  w życiu ważne  - z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi... I tego się  trzymajmy!