Znaleziono: 3 wyniki dla szukanego tagu: Nauczanie zdalne

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie nauczania na odległość

  • 2020-03-23 13:05:41
  • 0

Najważniejsze zasady prowadzenia zajęć na odległość w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie:

  1. Zajęcia w szkole prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym m. in. skrzynek e-mail, komunikatorów internetowych, materiałów zamieszczonych na platformach edukacyjnych i innych).
  2. Zajęcia odbywać się będą według nowego, zmodyfikowanego planu zajęć lekcyjnych, obejmującego zakres materiału dla poszczególnych klas.
  3. Nauczyciele dokonają wyboru odpowiedniej dla nauczanego przedmiotu metody kształcenia na odległość, o czym poinformują uczniów za pomocą wiadomości e-mail.
  4. Nauczyciel ustali również sposób oceniania postępów edukacyjnych uczniów w sytuacji kształcenia na odległość.

Czytaj więcej

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

  • 2020-03-20 13:54:06
  • 0

Szkoła jest przygotowana do nauczania zdalnego. Jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda stosowne rozporządzenie, wkrótce po jego ukazaniu, ruszamy z nauczaniem zdalnym ze wszystkich przedmiotów objętych podstawą programową.

Znaczna część zajęć będzie prowadzona ze szkoły. Mamy w tym celu niezbędny sprzęt, zakupione programy, możliwości organizacyjne i techniczne.

Przedstawimy Wam też plan zajęć i dołożymy wszelkich starań, żeby nauka przebiegała jak najbardziej efektywnie.

Pozdrawiamy Was Wszystkich i Waszych Rodziców  naszych nauczycielskich serc!

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne

  • 2020-03-18 10:31:58
  • 0

W naszej szkole prowadzone jest nauczanie zdalne. Nauczyciele przygotowują materiały do realizacji dla uczniów, które Ci wykonują. Następnie otrzymują informację zwrotną od nauczyciela. Niektóre lekcje odbywają się też wirtualnie - przy pomocy kamer internetowych. Trudne to czasy, ale możemy zapewnić, że zrealizujemy wszystkie treści zawarte w podstawie programowej! Pracujemy nad przeorganizowaniem systemu kształcenia, w taki sposób, aby nasi uczniowie jak najmniej odczuli skutki tych zmian. Już wkrótce zaprezentujemy zmodyfikowany plan i sposób jego realizacji.


Czytaj więcej