Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie nauczania na odległość

  • 2020-03-23 13:03:00

Najważniejsze zasady prowadzenia zajęć na odległość w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie:

  1. Zajęcia w szkole prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym m. in. skrzynek e-mail, komunikatorów internetowych, materiałów zamieszczonych na platformach edukacyjnych i innych).
  2. Zajęcia odbywać się będą według nowego, zmodyfikowanego planu zajęć lekcyjnych, obejmującego zakres materiału dla poszczególnych klas.
  3. Nauczyciele dokonają wyboru odpowiedniej dla nauczanego przedmiotu metody kształcenia na odległość, o czym poinformują uczniów za pomocą wiadomości e-mail.
  4. Nauczyciel ustali również sposób oceniania postępów edukacyjnych uczniów w sytuacji kształcenia na odległość.

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie nauczania na odległość

Szczegółowe zasady organizacji zajęć zostaną w dniu dzisiejszym przekazane uczniom i rodzicom przez wychowawców klas.

Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem
i przeciwdziałaniem COVID-19:
1.    ZOSTAŃ W DOMU!!!
2.    Często myj ręce
3.    Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
4.    Zachowaj bezpieczną odległość
5.    Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
6.    Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
7.    Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Uwaga! W przypadku wystąpienia objawów choroby prosimy o kontaktowanie się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie tel. 24 355 71 00 / 24 355 71 03 lub całodobowo pod numerem alarmowym 605 078 225.