Otwieramy dwie klasy medyczno - farmaceutyczne

  • 2017-04-20 08:43:27

Ze względu na duże zainteresowanie kandydatów możliwością kształcenia w klasie o profilu medyczno – farmaceutycznym, Fundacja Rodziny Wośko podjęła decyzję o utworzeniu 2 oddziałów – klasy IA i klasy IC. 

Otwieramy dwie klasy medyczno - farmaceutyczne

Każdy z nich będzie liczył maksymalnie 12 uczniów. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w każdej z tych klas to: biologia, chemia, język angielski. Dodatkowo, poprzez zwiększenie liczby godzin, wzmocniona będzie również matematyka.

Niezależnie od powyższego, kandydatów zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych bądź kształceniem dwujęzycznym, zapraszamy do klas IB i ID.


    • tags