Oferta edukacyjna szkoły

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy Kandydatów do klas:

 • IA medyczno - farmaceutycznej
 • IB matematycznej
 • IC ogólnej (bez rozszerzeń w pierwszym roku nauki w Liceum)CHARAKTERYSTYKA KLAS:

Klasa IA

 • z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych); wzmocnione jest – poprzez zwiększenie liczby godzin – kształcenie w zakresie języka angielskiego; dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno – farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie; program nauczania tej klasy wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Wojskowo – Lekarski, Wydział Nauk Biochemicznych), Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką(m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach); uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się - po spełnieniu określonych w regulaminie warunków - do projektu mentorskiego KUMPEL, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Klasa IB
 • wzmocnione jest – poprzez zwiększenie liczby godzin – kształcenie w zakresie języka angielskiego;
 • dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno – farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
 • program nauczania tej klasy wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Wojskowo – Lekarski, Wydział Nauk Biochemicznych), Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką(m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach);
 • uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się - po spełnieniu określonych w regulaminie warunków - do projektu mentorskiego KUMPEL, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Klasa IB

 • z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim;
 • liczba godzin matematyki „rozszerzonej” jest zwiększona w stosunku do tej, którą realizują szkoły publiczne;
 • liczba godzin „rozszerzonej” fizyki jest wyższa niż w planie nauczania dla publicznego liceum;
 • realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację matematyczną. Są to – między innymi – elementy rysunku technicznego;
 • program nauczania tej klasy wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach).

Klasa IC

 • uczniowie tej klasy w pierwszym roku nauki uczą się wszystkich przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania dla szkół publicznych; rozpoznają swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, co umożliwia trafny i bardziej świadomy wybór przedmiotów rozszerzonych od klasy drugiej (kontynuowany w klasach trzeciej i czwartej);
 • po pierwszym roku nauki podejmują decyzję, których przedmiotów (dwóch lub trzech) będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, np. historii, biologii, matematyki, fizyki, języka obcego, chemii, języka polskiego;
 • liczba godzin wybranych przez uczniów przedmiotów rozszerzonych od klasy drugiej będzie wyższa niż w szkołach publicznych;
 • uczniowie tej klasy mogą dodatkowo, poza lekcjami obowiązkowymi, uczęszczać na zajęcia wybranych przez siebie przedmiotów, aby jeszcze pełniej utwierdzić się w planowanych decyzjach;
 • dla uczniów tej klasy również będą zorganizowane konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz wyjazdy na uczelnie wyższe i udział we wspólnie realizowanych z nimi projektach.


 • tags
 • author: admin / 2017-04-10 09:11:00