Oferta edukacyjna szkoły

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy Kandydatów do klas:

  • IA medyczno - farmaceutycznej
  • IB ogólnej (przedmioty rozszerzone do wyboru przez kandydata)W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy Kandydatów do klas:

  • IA medyczno - farmaceutycznej
  • IB ogólnej (przedmioty rozszerzone do wyboru przez kandydata)

CHARAKTERYSTYKA KLAS:

Klasa  IA medyczno – farmaceutyczna
•    z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest  wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych);
•    wzmocnione jest – poprzez zwiększenie liczby godzin – kształcenie w zakresie języka angielskiego;
•   dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno – farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
•    program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi  (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach);
•   uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się do  Programu stażowego, realizowanego  przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Klasa I B – ogólna
•    kandydaci sami dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych;
•  liczba godzin wybranych przez uczniów przedmiotów rozszerzonych jest wyższa niż w szkołach publicznych;
•  dla uczniów tej klasy są organizowane konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania;
•   program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy
z uczelniami wyższymi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelniach);
•   uczniowie tej klasy, od początku edukacji w liceum, sami kształtują swoją ścieżkę edukacyjną.  • tags
  • author: admin / 2017-04-10 09:11:00