Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3 Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
5 Zakończenie zajęć w klasie programowo najwyższej. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

26 kwietnia 2024 r.

6 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
7 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 21 czerwca 2024 r.
8 Ferie letnie 22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
    • author: admin / 2017-01-10 08:30:00