Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3 Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023 r.
5 Zakończenie zajęć w klasie programowo najwyższej. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

28 kwietnia 2023 r.

6 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
7 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 23 czerwca 2023 r.
8 Ferie letnie 24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.
    • author: admin / 2017-01-10 08:30:00