Siedziba szkoły

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski 19 grudnia 2016 roku.

Szkoła znajduje się pod adresem: ul.Józefów 9, 99-300 Kutno, woj.łódzkie


  • tags
  • author: admin / 2017-01-10 06:30:00