Psycholog szkolny

mgr Iwona Szczepańska
tel. 885 565 638

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA
Poniedziałek                    godz. 8.00 – 10.30
Środa                                godz. 12.45 – 15.45
Czwartek                          godz. 13.15 – 15.45


Tematyka zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychologa szkolnego:
 1. Rozwijanie kompetencji społecznych
 2. Trening pamięci
 3. Określanie predyspozycji zawodowych
 4. Typy osobowości
 5. Substancje psychoaktywne – przyczyny zażywania, konsekwencje, profilaktyka
 6. Techniki uczenia się
 7. Asertywność – sztuka bycia sobą
 8. Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 9. Komunikacja interpersonalna – jak skutecznie porozumiewać się
 10. Konflikty interpersonalne – konstruktywne ich rozwiązywanie
 11. Negocjacje i mediacje
 12. Poczucie własnej wartości
 13. Uzależnienia behawioralne
 14. Zajęcia  dotyczące kształtowania logicznego myślenia
 15. Zajęcia rozwijające kreatywne myślenie
 16. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Cele zajęć warsztatowych:
 • kształtowanie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów przez uczniów
 • zwiększanie poczucia własnej wartości
 • poznanie zasad poprawnej komunikacji, barier istniejących w procesie porozumiewania się oraz sposobów ich przełamywania
 • budowanie prawidłowych relacji z innymi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli, poglądów, uczuć
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • zdobycie wiedzy na temat technik skutecznego uczenia się, technik zapamiętywania
 • zwiększanie motywacji do nauki
 • określenie predyspozycji zawodowych
 • poszerzanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, przyczynach zażywania, konsekwencjach
 • poszerzenie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych.

Psycholog wspomaga pracę nauczycieli i wychowawców, a przede wszystkim pozostaje do dyspozycji uczniów w trakcie roku szkolnego.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, w szkole organizowane są również bloki zajęć z psychologiem nakierowane na konkretną problematykę.


 • tags
 • author: admin / 2017-01-10 07:30:00