Regulamin rekrutacji do klas I oraz Wniosek o przyjęcie do szkoły

Szanowni Państwo, Kandydaci do klas pierwszych, przedstawimy Zasady rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie na rok szkolny 2024/2025

_______________________________________________________________________________________________

Administratorem danych osobowych kandydatów oraz rodziców (opiekunów prawnych) jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi  w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.

regulamin_rekrutacji_2024-2025.pdf
wniosek_o_przyjecie_do_szkoLy_-_2024-2025.pdf
  • tags
  • author: admin / 2017-06-26 15:11:39