Drodzy Uczniowie, Absolwenci Szkoły Podstawowej, Szanowni Rodzice!

  • admin
  • 2017-01-30 11:00:00

Wybór szkoły to ważna decyzja dla każdego Absolwenta szkoły podstawowej i Jego najbliższych. W przyszłości zadecyduje on o przygotowaniu do podjęcia i studiów, a w dalszej perspektywie - o pracy zawodowej. Na sukces edukacyjny składa się wiele czynników, dlatego warto rozważyć wszystkie propozycje pojawiające się na lokalnym rynku oświatowym. Zapraszamy do naszej szkoły - pierwszego niepublicznego liceum w naszym mieście.

Zgodnie z oczekiwaniami Pomysłodawcy i Fundatora szkoły, śp. Mieczysława Wośko, Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie to szkoła, która oferuje nowoczesną, prestiżową edukację na poziomie ponadpodstawowym. Jej oferta adresowana jest do młodych ludzi, świadomych swoich możliwości, pragnących rozwinąć swoje zainteresowania i zdobyć gruntowne wykształcenie.


Naszymi celami są:

  • wysoki poziom kształcenia,
  • wysoki poziom wychowania,
  • wysoki poziom kultury,
  • wysoki poziom rozrywki


Osiągamy je dzięki takiej organizacji pracy szkoły, która zapewnia edukację spersonalizowaną i gwarantuje osobisty rozwój każdego ucznia. Uwzględniając wieloletnie doświadczenie firmy „Polfarmex S. A.” w branży farmaceutycznej oraz bogate tradycje współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzonych badań naukowych, przyszłym uczniom proponujemy kształcenie w profilach: medyczno-farmaceutycznym, matematycznym oraz ogólnym (z możliwością dokonania wyboru rozszerzeń od klasy drugiej).

W pracy z młodzieżą stawiamy na pedagogikę dialogu, dzięki zatrudnieniu w szkole doświadczonej i przyjaznej uczniowi kadry pedagogicznej. W naszej szkole pracujemy metodą tutoringu wychowawczego i rozwojowego.

Kładziemy nacisk na efektywny rozwój talentów podopiecznych oraz doskonalenie relacji mistrz - uczeń. Model absolwenta szkoły to człowiek mądry, rozważny, roztropny. W Akademickim Liceum każdy uczeń może korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu. Spotkania te odbywają się niezależnie od organizowanych przez szkołę grupowych zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów.

Wychowaniu i edukacji młodego człowieka służy rozpoczęta z dniem działalności szkoły wieloaspektowa współpraca z uczelniami wyższymi, między innymi w zakresie opieki merytorycznej nad uczniami, udziału młodzieży w wykładach i zajęciach praktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Patronem szkoły jest Profesor Zbigniew Religa, człowiek, który zmienił oblicze polskiej kardiochirurgii, postać, która inspiruje nas do pracy, uczy tolerancji, wrażliwości i osiągania zamierzonych celów.

Jesteśmy w elitarnym gronie szkół patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Systematycznie współpracujemy z Wydziałem Lekarskim i Wydziałem Farmaceutycznym. Uczestniczymy w realizacji projektów i programów, m. in. „Ścieżki Hipokratesa”  „KUMPEL” oraz Programu Stażowego UM w Łodzi.

Szkoła posiada ponadto patronat edukacyjny Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filozoficzno – Historycznego. 

Organem prowadzącym szkołę i finansującym jej działalność jest Fundacja Rodziny Wośko. Może ona również przyznawać stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce. Tego rodzaju wsparcie stanowi jeden z celów statutowych Fundacji.

Życząc dobrego wyboru szkoły, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami drogą elektroniczną oraz do kontaktu osobistego.

Do zobaczenia w murach Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie!


    admin
  • tags