Drodzy Uczniowie, Absolwenci Szkoły Podstawowej, Szanowni Rodzice!

  • admin
  • 2017-01-30 11:00:00

Wybór szkoły to ważna decyzja dla każdego Absolwenta szkoły podstawowej i Jego najbliższych. W przyszłości zadecyduje on o przygotowaniu do podjęcia studiów, a w dalszej perspektywie -o pracy zawodowej. Na sukces edukacyjny składa się wiele czynników, dlatego warto rozważyć wszystkie propozycje pojawiające się na lokalnym rynku oświatowym. Zapraszamy do naszej szkoły, pierwszego niepublicznego liceum w naszym mieście.

Zgodnie z oczekiwaniami Założycieli i Fundatorów szkoły, Mieczysława i Haliny Wośko, Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie to szkoła, która oferuje nowoczesną edukację na poziomie ponadpodstawowym. Jej oferta adresowana jest do młodych ludzi, świadomych swoich możliwości, pragnących rozwinąć swoje zainteresowania i zdobyć gruntowne wykształcenie.
Osiągamy je dzięki takiej organizacji pracy szkoły, która zapewnia edukację spersonalizowaną i gwarantuje osobisty rozwój każdego ucznia.
W pracy z młodzieżą stawiamy na pedagogikę dialogu. W naszej szkole pracujemy metodą tutoringu wychowawczego i rozwojowego. Model absolwenta szkoły to człowiek mądry, rozważny, odpowiedzialny, kreatywny. W Akademickim Liceum każdy uczeń może korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu. Spotkania te odbywają się niezależnie od organizowanych przez szkołę grupowych zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów.
W ramach wychowania i edukacji młodego człowieka współpracujemy z uczelniami wyższymi, między innymi w zakresie opieki merytorycznej, udziału młodzieży w wykładach i zajęciach praktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Patronem szkoły jest Profesor Zbigniew Religa, człowiek, który zmienił oblicze polskiej kardiochirurgii, postać, która inspiruje nas do pracy, uczy tolerancji, wrażliwości i osiągania zamierzonych celów.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską.

Organem prowadzącym szkołę i finansującym jej działalność jest Fundacja Rodziny Wośko

Życząc dobrego wyboru szkoły, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami drogą elektroniczną oraz do kontaktu osobistego.

Do zobaczenia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie!

Z wyrazami szacunku,
Prezes Fundacji Rodziny Wośko
Katarzyna Wośko


    admin
  • tags