Zajęcia programowe, organizowane poza szkołą

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zapewniamy realizację różnorodnych zagadnień podstawy programowej poza szkołą; są to m.in. zajęcia biologii, chemii, języka polskiego, historii czy też wychowania fizycznego. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania ciekawej nauki na uczelniach wyższych, w ośrodkach kultury i miejscach historycznych oraz placówkach sportowych.

  • tags
  • author: / 2017-11-25 11:35:10