Akademickie Liceum na uczelniach wyższych.

  • 2023-12-04 15:34:40

Dzisiejszy dzień upłynął nam na edukacji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej. Uczniowie klas: 1A, 1B, 2AB oraz 3AB po raz kolejny mieli okazję usiąść w ławach studenckich.Akademickie Liceum na uczelniach wyższych.

Na Uniwersytecie Łódzkim uczestniczyliśmy w warsztatach dot. Anatomii i fizjologii narządu głosu w praktyce oraz w wykładzie nt. Zaburzeń głosu w wieku rozwojowym.

Z kolei, na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej w Politechnice Łódzkiej braliśmy udział w ćwiczeniach dotyczących pomiarów natężenia prądu płynącego przez różne rezystory, obwody elektryczne oraz w wykładzie nt."Skąd się biorą równania?"    • tags