Poznaj Szkolną Drużynę Medyczną ALO

  • 2019-01-15 13:33:46

Podczas zajęć Szkolnej Drużyny Medycznej uczniowie ALO zyskują wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poznaj Szkolną Drużynę Medyczną ALO


W ramach zajęć realizowane są zadania dotyczące kształtowania i rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu:

1. Podstaw prawnych ratownictwa medycznego.

2. Bezpieczeństwa na miejscu wypadku.

3. Organizacji ratownictwa.

4. Elementów anatomii i fizjologii organizmu człowieka.

5. Badania wstępnego i szczegółowego.

6. Postępowania wobec osoby nieprzytomnej.

7. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej wobec człowieka dorosłego.

8. Udzielenia pomocy przy krwotokach.