Szkoła zapewnia

 • admin
 • 2017-01-29 12:01:00


Szkoła zapewnia

 • indywidualną pracę z każdym uczniem w klasach liczących maksymalnie po 12 osób;
 • pracę z doświadczoną i przyjazną kadrą pedagogiczną z wykorzystaniem metody tutoringu;
 • współpracę z uczelniami wyższymi, min. opiekę merytoryczną uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, naukowe konferencje tematyczne, obozy naukowo – szkoleniowe; Zasady tej współpracy ustalane są obecnie z przedstawicielami Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • wyższą niż w szkołach publicznych liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych;
 • specjalistyczne przedmioty dodatkowe, min. język angielski w medycynie, podstawy psychologii z elementami coachingu, rysunek techniczny, elementy protokołu dyplomatycznego;
 • możliwość nauki trzech języków obcych w szkole;
 • naukę języka obcego zakończoną certyfikatem;
 • naukę w nowoczesnych laboratoriach „Polfarmex S. A.”: chemicznych i biologicznym oraz w laboratorium językowym;
 • stypendia dla uczniów;
 • przygotowanie do studiów w języku angielskim na uczelniach polskich i zagranicznych
 • ;
 • bogatą ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych, min. basen, kręgielnia, squash;
 • wycieczki integracyjne, min. do teatru, filharmonii;
 • spotkania z ludźmi kultury, sztuki i nauki, min. z reżyserami, pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami
 • PRACĘ W FIRMIE „POLFARMEX S. A.” (dla chętnych) po ukończeniu szkoły !!!

  admin
 • tags