Zajęcia z pierwszej pomocy

  • 2020-02-20 17:42:42

Wiecie jak ważna jest pierwsza pomoc? Jak postąpić w razie wypadku? Uczniowie z klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie już wiedzą! Nasza Szkolna Drużyna Medyczna przeprowadziła dla nich zajęcia, na których omówiliśmy i pokazaliśmy jak należy zachować się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z krwotokiem z nosa, omdleniem czy uszkodzeniem kości lub stawu. Zaprezentowaliśmy także jak bezpiecznie przetransportować poszkodowanego nie mając specjalistycznego sprzętu oraz jak prawidłowo wykonać Resuscytację krążeniowo-oddechową.

Zajęcia z pierwszej pomocy


Dla uczniów biorących udział w pokazie to pierwsze kroki na drodze w zdobywaniu umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i wierzymy, że nie ostatnie. A ich dalszy rozwój w tym kierunku przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ich samych oraz społeczeństwa.


    • tags