ALO podczas Drzwi Zawsze Otwartych Online z Politechniką Łódzką

  • 2021-04-23 14:37:29

Naukowcy Politechniki Łódzkiej przygotowali ofertę wykładów i laboratoriów w formie online. Dzięki możliwości wirtualnego spotkania z przedstawicielem uczelni uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w wykładzie online - Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering – Photovoltaics – Energy from the Sun - zorganizowanego w ramach akcji „Drzwi Zawsze Otwarte online”.

ALO podczas Drzwi Zawsze Otwartych Online z Politechniką Łódzką


    • tags