Wykład na UMED „Kwasy rybonukleinowe”

  • 2021-04-24 15:24:31

Wyróżnia się dwa typy kwasów nukleinowych: kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) oraz kwas rybonukleinowy (RNA). Podstawową rolą kwasów nukleinowych jest przechowywanie i ekspresja informacji genetycznej komórki. W dniu 23.04.2021r. w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi uczniowie klasy IA wzięli udział w wykładzie i zajęciach laboratoryjnych z zakresu tematycznego „kwasy nukleinowe”. Pan dr hab. n.med. Tomasz Boczek zaprezentował bardzo interesujący materiał z zakresu budowy, funkcji, właściwości, struktury przestrzennej cząsteczki i występowania kwasów nukleinowych.

https://biotechnologia.pl/farmacja/suplementacja-nukleotydow-w-budowaniu-odpornosci-i-regeneracji-organizmu,18235

Mieliśmy możliwość szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z kwasami rybonukleinowymi (RNA) jak i dezoksyrybonukleinowymi (DNA). Zgłębiliśmy wiedzę dotyczącą procesu replikacji - powielania cząsteczek RNA i DNA, transkrypcji – procesu syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA. Po wykładzie, w ramach warsztatów ćwiczeniowych, mieliśmy przyjemność brać udział w procesie izolowania DNA z grasicy cielęcej oraz hydrolizy DNA i RNA. Podczas doświadczenia potwierdzone zostało, że fosfor występuje w znacznych ilościach w kwasie dezoksyrybonukleinowym i kwasie rybonukleinowym. W dalszym etapie doświadczeń poszerzyliśmy zakres naszej wiedzy i umiejętności o to jak oznaczyć obecność rybozy w RNA i DNA. 

Spotkanie z Panem dr hab. n.med. Tomaszem Boczkiem bardzo nas zainspirowało. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład.


    • tags