Pierwsza pomoc w ALO

  • 2021-05-26 22:26:27

Pierwsza pomoc to również bezpieczna ewakuacja poszkodowanych z miejsca niebezpiecznego; ale jak to zrobić gdy nie dysponuje się odpowiednim sprzętem...? Otóż wiele zależy od wiedzy i umiejętności osób ratujących jak również od tego co jest w danym miejscu dostępne; należy przy tym pamiętać żeby czynności życiowe poszkodowanego były kontrolowane, a kręgosłup odpowiednio zabezpieczony. Demonstrujemy jeden ze sposobów zabezpieczenia poszkodowanego do ewakuacji.

Pierwsza pomoc w ALO


    • tags