ALO Times

  • 2018-02-23 21:13:23

ALO Times - tak właśnie postanowiliśmy nazwać pierwszą w naszym liceum gazetkę. Jesteśmy grupą, która uwielbia dobrą poezję, ciekawe filmy i seriale. Przede wszystkim - jesteśmy zgraną paczką!

ALO Times

Nasza gazetka jest tworzona w dwóch językach - polskim i angielskim.

Z A P R A S Z A M Y  D O  L E K T U R Y!


alotimes.pdf