WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

  • 2021-11-10 15:29:52

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów uczniów po powrocie do szkoły w czerwcu 2021 r. oraz analizy bieżących potrzeb zespół wychowawczy podjął decyzję  o zorganizowaniu specjalistycznych zajęć psychologicznych dla uczniów klasy II A.

Uczniowie uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych psychoterapeutów Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, panią Wandę Justyńską i pana Grzegorza Justyńskiego. 


WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

Głównym celem warsztatów było  pokonywania stresu po pandemii oraz pomoc uczniom w sytuacjach kryzysowych. Odbyły się cztery spotkania po trzy godziny:

22.09.2021 r. – Trening umiejętności psychologicznych zapobiegających zachowaniom depresyjnym

29.09.2021 r. – Efektywna komunikacja

6.10.2021 r. – Radzenie sobie ze stresem

27.10.2021 r. -  Emocje ucznia

Uczniowie przyznają, że udział w warsztatach pomógł im odbudować relacje koleżeńskie, dzięki czemu czas spędzany w szkole jest przyjemniejszy. Młodzież stara się wykorzystać zdobyte umiejętności w pokonywaniu sytuacji problematycznych zarówno w szkole jak i poza nią.    • tags