UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY PRZEZ KLASĘ III A

  • 2022-04-29 20:49:40

 Dziś odbyła się w naszej szkole wielka uroczystość – zakończenie szkoły przez klasę IIIA, na której pojawili się rodzice, babcie i dziadkowie absolwentów oraz gość honorowy – pan Marek Wośko. Z oczami pełnymi łez wysłuchaliśmy przemówień pani dyrektor Anny Pietrzak, pani Joanny Krysiak – przedstawicielki rodziców, Zuzanny Felner – przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego oraz Aleksandry Suskiej – uczennicy klasy III A. Pani dyrektor, pan Marek Wośko oraz wychowawca klasy – pan Mariusz Włodarczyk wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe, a rodzicom Listy Gratulacyjne. Aż 10 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz Medale ALO. Te osoby wpisały się również do Złotej Księgi Absolwentów. Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazał im także drobne upominki. Pani dyrektor wręczyła dyplomy potwierdzające stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym roku otrzymali je: Oliwia Byczkowska z klasy III A oraz Patryk Feliniak z klasy III C. Na koniec części oficjalnej nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez absolwentów uczniom klas młodszych. Pan Damian Bojar zaprosił wszystkich na krótką część artystyczną w wykonaniu zespołu ALOBAND oraz uczennic z klasy pierwszej: Karoliny Humańskiej i Julii Pietrzak oraz gościnnie Antoniny Dalkowskiej. Zwieńczeniem całej uroczystości był piękny tort ufundowany przez rodziców klasy maturalnej.


UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY PRZEZ KLASĘ III A


    • tags