231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  • 2022-05-03 10:25:19

Pierwsza spisana w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności.

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. 

Od 1990 roku, 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.


    • tags