Spotkanie dyrektorów szkół z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki

  • 2022-05-24 13:34:23

Miło nam poinformować, że w dniu 23 maja 2022r. w siedzibie naszej szkoły odbyło się spotkanie dyrektorów szkół średnich, placówek i szkół prowadzących kształcenie w zawodzie z Dyrektorem Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki z Panem Piotrem Bartosiakiem.


Spotkanie dyrektorów szkół z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki

W wydarzeniu uczestniczyli również Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki oraz Pan Marek Wośko reprezentujący organ prowadzący Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
Nasza szkoła została gospodarzem tego spotkania w odpowiedzi na prośbę Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie


    • tags