PIERWSZA POMOC Z ŻUBREM

  • 2022-06-03 09:20:42

Projekt „PIERWSZA POMOC Z ŻUBREM” dla ALO Kutno zgłosili do konkursu Jesteśmy blisko wolontariusze Banku Pekao S.A.

Konkurs organizowany był przez Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

Decyzją Komisji Konkursowej, projekt znalazł się na liście zwycięskich projektów V wiosennej edycji konkursu grantowego Jesteśmy blisko. Tym samym, otrzymał finansowanie i został zrealizowany przez grupę wolontariuszy Banku Pekao S.A.


PIERWSZA POMOC Z ŻUBREM

Celem projektu było:

  • zwiększenie świadomości i edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, - wsparcie grupy młodzieży przygotowującej się do podjęcia pracy w zawodach medycznych.

Ze środków przekazanych przez Fundację Banku Pekao. S.A., sfinansowany został zakup niezbędnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

Projekt skierowany został do ALO Kutno z uwagi na profil szkoły. Młodzież kształcąca się w ALO, m.in. o profilu MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNYM, wykazuje się wysokim poziomem wiedzy i zaangażowania.

Jesteśmy przekonani, że kiedy staniecie Państwo przed wyzwaniem ratowania ludzkiego życia, zrobicie to bez wahania, stając się bohaterami.

Pozwolą Państwu na to umiejętności, które zdobywacie w ALO Kutno przy wsparciu doświadczonego Instruktora Pana Michała Szczepańskiego.

Sercem każdej z akcji wolontariatu są ludzie. Zaangażowani, pełni zapału, gotowi nieść bezinteresowną pomoc i wsparcie.

Dziękujemy bardzo za wspólne działania.

Wolontariusze Banku Pekao S.A.


    • tags