UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  • 2022-06-24 16:07:34

O godzinie 10:00 cała społeczność ALO zebrała się w sali gimnastycznej, aby podsumować miniony rok szkolny. Pani dyrektor Anna Pietrzak powitała uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości i przybliżyła dokonania i sukcesy uczniów oraz omówiła akcje organizowane w szkole i poza nią. Z dumą zaprezentowała wyniki klasyfikacji rocznej. Serdecznie podziękowała rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizowaniu wielu przedsięwzięć.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród oraz listów gratulacyjnych dla uczniów i rodziców.

Uczestniczki projektu STAYSTRONG Marysia i Julka przedstawiły krótką prezentację i dokonały podsumowania pracy w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Wszyscy zaangażowani w projekt otrzymali upominki, a osoby i firmy wspierające zostały uhonorowane specjalnymi podziękowaniami.

Część oficjalną zamknęły wystąpienia przedstawiciela Rodziców - Pani Katarzyny Frąckiewicz, przedstawiciela Kuratorium Oświaty - Pana Marka Korytowskiego oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego - Zuzanny Felner.

Wszystkim zabranym czas umilił występ artystyczny szkolnego zespołu ALOBAND.


    • tags