Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim - Rożne formy hemoglobiny jako markery zatruć.

  • 2022-11-21 12:46:38

W dniu 18 listopada klasa IIIA brała udział w zajęciach laboratoryjnych na UŁ, na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katedrze Biofizyki Molekularnej.

Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim - Rożne formy hemoglobiny jako markery zatruć.

Młodzież izolowała z krwi świni erytrocyty a następnie uzyskiwała czystą hemoglobinę. Uczniowie oznaczali widmo oksyhemoglobiny, deoksyhemoglobiny i methemoglobiny.


    • tags