Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

  • 2022-11-22 13:09:27

Uczniowie klas: I AB oraz II AB brali dziś udział w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych - MOLecoLAB w Łodzi.

Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Ćwiczenia obejmowały:
1.Oznaczanie dodatków żywnościowych w produktach spożywczych, tj. wykrywania jonów fosforanowych, związków siarkowych oraz kwasu benzoesowego i salicylowego w produktach żywnościowych oraz wykrywania obecności kofeiny i chininy w napojach.
2. Chemię smaków i aromatów, czyli określanie zdolności rozpoznawania na podstawie wybranych smaków, ocena smaku słodkiego wodnych roztworów sacharozy i kwasu cytrynowego metodą parzystą, ocena intensywności smaków słonego i słodkiego oraz analiza sensoryczna aromatów syntetycznych.


    • tags