Ósmoklasisto! Zapraszamy do ALO

  • 2023-02-19 19:29:44

Kandydatów do klas pierwszych zapraszamy wraz z rodzicami na spotkania do Akademickiego Liceum w uzgodnionym telefonicznie terminie - tel.665-603-408

Ósmoklasisto! Zapraszamy do ALO


    • tags