DRZWI OTWARTE NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

  • 2023-03-16 12:51:47

W dniu 15 marca  uczniowie pierwszych i drugich klas o profilu medyczno - farmaceutycznym uczestniczyli w Drzwiach Otwartych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uczelnia przygotowała mnóstwo atrakcji dla odwiedzających, od wykładów począwszy na warsztatach i pokazach skończywszy.

DRZWI OTWARTE NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

Wykład inauguracyjny wygłosił pan doktor Tomasz Karauda z Kliniki Pneumonologii, który zachęcał do podjęcia studiów medycznych. Następnie pani profesor Katarzyna Taran wprowadziła słuchaczy w tajniki historii poszukiwania nieśmiertelności w medycynie. Nasi uczniowie wzięli udział w wielu warsztatach, np. przyjmowania porodu, laparoskopowych, szycia chirurgicznego itd. Wielu z nich miało okazję odwiedzić Centrum Symulacji Medycznych i podejrzeć jak studenci medycyny ćwiczą różne procedury medyczne na fantomach. Najróżniejsze Studenckie Koła Naukowe zapoznawały odwiedzających ze swoimi pasjami.
Drzwi Otwarte przyciągnęły setki gości z całej Polski. Było tak dużo młodzieży, że nie było gdzie przysłowiowej szpilki wetknąć. Czekamy na równie ciekawą ofertę w przyszłym roku.


    • tags