Uroczystość ukończenia szkoły

  • 2023-04-28 14:21:34

Doniosłość, wzruszenie, radość i optymizm towarzyszyły dziś absolwentom Akademickiego Liceum oraz całej społeczności szkolnej podczas uroczystości ukończenia szkoły.

Uroczystość ukończenia szkoły

O godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły połączona ze Świętem Szkoły. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie ALO, rodzice uczniów klas IV, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: dr n. med. Grzegorz Religa oraz zarząd Kapituły Kutnowskich HITÓW: dr Andrzej Stelmaszewski, p. Marek Ciąpała, p. Krzysztof Wacław Dębski, p. Jerzy Bryła oraz p. Jerzy Papiewski.

Uroczystość otworzyła pani dyrektor Anna Pietrzak, która podsumowała 4-letni „dorobek” licealistów. Pięknymi słowami literatury zwróciła się do 19 tegorocznych maturzystów. Po krótkim wystąpieniu uczniowie klas IV C oraz IV D otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Aż 11 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali również nagrody książkowe,  MEDAL ALO z wizerunkiem prof. Zbigniewa Religi oraz dokonali wpisu do ZŁOTEJ  KSIĘGI. W dalszej części uroczystości w imieniu rodziców głos zabrała pani Dorota Wieczorkowska- Feliniak. Jako przedstawicielka klas IV wystąpiła Maria Wawrzyńczak. Martyna Banasiak pożegnała starsze koleżanki i kolegów w imieniu Samorządu Uczniowskiego.
Następnie Kapituła Kutnowskich HITÓW wręczyła na ręce pani dyrektor nagrodę „Kutnowski HIT” w kategorii „Kuźnia Kadr”.

W drugiej części uroczystości odbył się wykład dr n. med. Grzegorza Religi – kierownika oddziału kardiologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
Na zakończenie zespół „ALO BAND” zaprezentował krótki program muzyczny.
Ale to jeszcze nie koniec naszej wspólnej drogi. Już 4 maja spotykamy się na pierwszym egzaminie maturalnym.

BĘDZIEMY MOCNO TRZYMAĆ KCIUKI!!!


    • tags