Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  • 2023-05-03 20:27:32

W tym roku przypada 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalił w 1791 r. Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792). Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe. Pod zaborami zostało zakazane, po odzyskaniu niepodległości zostało przywrócone w 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.  Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

W miejskich uroczystościach społeczność naszej szkoły reprezentowali uczniowie z klasy II AB.


    • tags